مقالات آموزشی

مشاهده همه مقالات

محصولات

سخنرانی مدیران ایرانی به شیوه استیو جابز- فنون سخنوری

در این کتاب راهکارها و فنون سخنرانی ساده و تاثیر گذار را گام به گام پیش میبریم و یاد می گیریم که : جلوی مخاطبان با اعتماد به نفس صحبت کنیم توجه م...

مشاهده همه محصولات