آموزشی

بیان صحیح کلمات در سخنرانی- آموزش سخنرانی و فن بیان

بیان صحیح کلمات در سخنرانی- آموزش سخنرانی و فن بیان
بیان صحیح کلمات در سخنرانی بیان صحیح کلمات به موقعیت جغرافیایی ما هم ربط پیدا می کند. ولی علت اصلی در بیان صحیح کلمات تنبلی است که از دوران بچگی کسی به ما آموزش درست نداد...
بیشتر بخوانید

جذاب حرف زدن-فن بیان آموزش و فن سخنرانی

جذاب حرف زدن-فن بیان آموزش و فن سخنرانی
جذاب حرف زدن برای جذاب حرف زدن باید ارتباط موثر و قوی برقرار کنیم که لازمه جذاب حرف زدن است. چرا به این مقاله نگاهی نمی اندازید: روشهای سخنرانی جذاب وقتی می خواهیم جذاب ص...
بیشتر بخوانید

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم- فن بیان قوی

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم- فن بیان قوی
چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم  وقتی می گوییم چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم توقع همه این است که بدون تمرین و اقدامی می خواهند سریع به نتیجه برسند . برای آن دسته از دوستا...
بیشتر بخوانید

چگونه فن بیان قوی و خوبی داشته باشیم

چگونه فن بیان قوی و خوبی داشته باشیم
فن بیان قوی فن بیان قوی برای همه ما لازم و ملزوم است و اگر فن بیان قوی و خوبی نداشته باشیم نمی توانیم دانسته هایی که داریم را با دیگران به اشتراک بگداریم برای همین قبل از...
بیشتر بخوانید

سخنرانی و فن بیان- چطور روش های سخنرانی قوی داشته باشیم؟

سخنرانی و فن بیان- چطور روش های سخنرانی قوی داشته باشیم؟
سخنرانی و فن بیان سخنرانی و فن بیان یکی از ابزار مهم ارتباطات است و باید قبل از هر چیز این اصل مهم را سرلوحه کارهای روزمره خودمان قرار دهیم و اینطور نباشد که واسه دلخوشی...
بیشتر بخوانید