سخنرانی

متن سخنرانی مدیریتی-چطور متن سخنرانی خوبی ارائه کنیم

متن سخنرانی مدیریتی-چطور متن سخنرانی خوبی ارائه کنیم
متن سخنرانی مدیریتی متن سخنرانی مدیریتی امروزه یک سر آغاز برای مدیران داخلی می باشد.حال وقت آن رسیده است که متن سخنرانی مدیریتی خودتان را کلمه به کلمه بنویسید. اگر مقاله...
بیشتر بخوانید

چگونه در جمع صحبت کنیم و با اعتماد به نفس باشیم-آموزش سخنرانی

چگونه در جمع صحبت کنیم و با اعتماد به نفس باشیم-آموزش سخنرانی
چگونه در جمع صحبت کنیم چگونه در جمع صحبت کنیم و بتوانیم با اعتماد به نفس باشیم؟ این سوالی است که اکثر ما روزمره چه خود آگاه و چه ناخودآگاه از خودمان می پرسیم بگذارید مثال...
بیشتر بخوانید

تمرین ادای صحیح کلمات همراه با اعتماد به نفس- آموزش سخنرانی و فن بیان

تمرین ادای صحیح کلمات همراه با اعتماد به نفس- آموزش سخنرانی و فن بیان
تمرین ادای صحیح کلمات تمرین ادای صحیح کلمات باید واضح و شمرده شمرده باشد، که هر کسی متوجه صحبت شما شود. برای اینکه بهترین استفاده را از تمرین ادای صحیح کلمات ببرید حتما ب...
بیشتر بخوانید

فن سخنرانی-فن بیان آموزش-آموزش سخنرانی و فن بیان

فن سخنرانی-فن بیان آموزش-آموزش سخنرانی و فن بیان
فن سخنرانی فن سخنرانی و فن بیان دو کلمه ای هستند که از هم نمی شود جدا کرد. اگر مقالات سایت ما را تا این لحظه دنبال کرده اید حتما پی به این موضوع برده اید. فن سخنرانی یعنی...
بیشتر بخوانید

چگونه سخنرانی را شروع کنیم-فن بیان آموزش-آموزش سخنرانی

چگونه سخنرانی را شروع کنیم-فن بیان آموزش-آموزش سخنرانی
چگونه سخنرانی را شروع کنیم چگونه سخنرانی را شروع کنیم وقتی بدون آمادگی قبلی از ما درخواست می کنند؟ خیلی وقت ها برای اکثر مدیران یا سخنرانان پیش آمده که بدون آمادگی قبلی م...
بیشتر بخوانید

مهارت سخنرانی در جمع-آموزش سخنرانی و فن بیان

مهارت سخنرانی در جمع-آموزش سخنرانی و فن بیان
مهارت سخنرانی در جمع مهارت سخنرانی در جمع یکی از سخترین و دشوارترین کار هایی است که هر انسانی با آن سرو کار دارد. مهارت سخنرانی در جمع استرس خاص خودش را دارد که اگر بلد ن...
بیشتر بخوانید

آموزش سخنرانی در جمع-تکنیک های خوب صحبت کردن

آموزش سخنرانی در جمع-تکنیک های خوب صحبت کردن
آموزش سخنرانی در جمع آموزش سخنرانی در جمع یکی از سخت ترین نوع ارتباطات است. دلیلش هم این است که  شما با یک نفر سر و کار ندارید بلکه با چندین نفر باید بتوانید ارتباط درست...
بیشتر بخوانید

تمرین سخنرانی-چگونه سخنرانی کنیم-فن بیان قوی

تمرین سخنرانی-چگونه سخنرانی کنیم-فن بیان قوی
تمرین سخنرانی تمرین سخنرانی و فن بیان مهارت هایی هستند که اگر تمرینات به درستی انجام نشود، یعنی اینکه هیچ کاری انجام نشده است و الکی وقت خودتان را گرفته اید. اگر شما چیزی...
بیشتر بخوانید

لرزش صدا و استرس- بیان خوب- آموزش سخنرانی و فن بیان

لرزش صدا و استرس- بیان خوب- آموزش سخنرانی و فن بیان
لرزش صدا  لرزش صدا و استرس یکی از فاجعه ترین فاکتورهایی است که اگر شخص بلد نباشد کنترل کند ، نه تنها  اعتماد به نفس و عزت نفس او از بین می رود بلکه نابود می شود. و اگر بل...
بیشتر بخوانید

متن سخنرانی آماده-فن بیان قوی-بیان قوی -سخنرانی و فن بیان

متن سخنرانی آماده-فن بیان قوی-بیان قوی -سخنرانی و فن بیان
متن سخنرانی آماده متن سخنرانی آماده اگر به آن مسلط باشیم خوب است . یعنی اینکه اینقدر باید متن سخنرانی خودمان را  تمرین کنیم که بتوانیم : ارتباط چشمی، زبان بدن و تسلط به ب...
بیشتر بخوانید