خجولی

رفع خجولی و کم حرفی یا افزایش اعتماد به نفس-فن بیان آموزش

رفع خجولی و کم حرفی یا افزایش اعتماد به نفس-فن بیان آموزش
رفع خجولی و کم حرفی رفع خجولی و کم حرفی یا افزایش اعتماد به نفس موضوعی است که بیشتر امروزه مطرح می شود. در ابتدای این مقاله  مقدمه فایل صوتی رفع خجولی و کم حرفی را حتما گ...
بیشتر بخوانید

کم حرفی- خجالتی- آموزش سخنرانی-فن بیان آموزش

کم حرفی- خجالتی- آموزش سخنرانی-فن بیان آموزش
کم حرفی اغلب  کم حرفی یا کمرویی ریشه در خجولی فرد دارد. یعنی خیلی وقت ها خیلی از موقعیت ها را به دلیل کم حرفی و خجولی از دست داده ایم .  ما در این مقاله اشاره ای به این خ...
بیشتر بخوانید