دوره ها

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم- فن بیان قوی

چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم- فن بیان قوی
چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم  وقتی می گوییم چگونه فن بیان خوبی داشته باشیم توقع همه این است که بدون تمرین و اقدامی می خواهند سریع به نتیجه برسند . برای آن دسته از دوستا...
بیشتر بخوانید

قدرت بیان داشتن- چطور فن بیان خوبی داشته باشیم ؟

قدرت بیان داشتن- چطور فن بیان خوبی داشته باشیم ؟
قدرت بیان داشتن  قدرت بیان داشتن و زیبا صحبت کردن اصولی دارد که ما در این مقاله به این نکات اشاره می کنیم  قبل از اینکه بخواهیم در مورد قدرت بیان داشتن صحبت کنیم پیشنهاد...
بیشتر بخوانید

سمینار سخنرانی -ثبت نام سمینار فن بیان و سخنرانی

سمینار سخنرانی -ثبت نام سمینار فن بیان و سخنرانی
سمینار سخنرانی سمینار سخنرانی و فن بیان سمیناری است شاد همره بازی های بسیار جذاب جهت بهتر یادگیری مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنرانی . سمینار فن بیان و سخنرانی  در سمینا...
بیشتر بخوانید

دوره ی جامع آموزش سخنرانی- دوره جامع فن بیان و سخنرانی

دوره ی جامع آموزش سخنرانی- دوره جامع فن بیان و سخنرانی
دوره ی جامع آموزش سخنرانی در دوره ی جامع آموزش سخنرانی می خواهیم بروزترین آموزش ها را ارائه دهیم . و هدف از این آموزشها  این است که بتوانیم مهارت های درست ارتباطی را بیام...
بیشتر بخوانید