مقالات

تمرین فن بیان و صدا سازی-پاک نژاد

تمرین فن بیان و صدا سازی-پاک نژاد
تمرین فن بیان و صدا سازی تمرین فن بیان و صدا سازی یک ابزاری است که ما باید بتوانیم بعد از اینکه روی فن بیان مسلط شدیم به صدا سازی که آخرین مرحله از سخنرانی است برسیم. تمر...
بیشتر بخوانید

متن سخنرانی کوتاه-متن سخنرانی پاک نژاد

متن سخنرانی کوتاه-متن سخنرانی پاک نژاد
متن سخنرانی کوتاه چرا متن سخنرانی باید کوتاه باشد؟ این که متن سخنرانی کوتاه را انتخاب می کنید خیلی خوب است ولی باید این نکته را رعایت کنیم که متن سخنرانی کوتاه نباید طوری...
بیشتر بخوانید

نحوه شروع سخنرانی در جلسات

نحوه شروع سخنرانی در جلسات
نحوه شروع سخنرانی در جلسات نحوه شروع سخنرانی در جلسات مهمترین قسمت نمایش سخنرانی ما است. نحوه شروع سخنرانی در جلسات به ما این را یادآوری می کند که احتمالا کسانی هستند که...
بیشتر بخوانید

صدای خوب داشتن-جذاب صحبت کردن-پاک نژاد

صدای خوب داشتن-جذاب صحبت کردن-پاک نژاد
صدای خوب داشتن صدای خوب داشتن به ما کمک می کند تا بتوانیم از تمام توان خودمان استفاده کنیم تا به لحن درستی از صحبت کردن برسیم. وقتیکه ما بتوانیم با صدای خوب داشتن درست صح...
بیشتر بخوانید

متن سخنرانی انگیزشی-چطور متن سخنرانی بنویسیم

متن سخنرانی انگیزشی-چطور متن سخنرانی بنویسیم
متن سخنرانی انگیزشی متن سخنرانی انگیزشی به ما این را نشان می دهد که در سخنرانی های مدیریتی باید متن سخنرانی انگیزشی بنویسیم. و متن سخنرانی ما باید بسیار ساده و قابل درک ب...
بیشتر بخوانید

چرا سخنرانی کنیم؟ چطور سخنرانی کنیم

چرا سخنرانی کنیم؟ چطور سخنرانی کنیم
چرا سخنرانی چرا سخنرانی ؟ با سخنرانی کردن چه چیزی به دست می آوریم؟ برای اینکه بدانیم چرا باید سخنرانی کنیم پیشنهاد می کنم : کلاس های فن بیان و سخنرانی را مطالعه کنید دارن...
بیشتر بخوانید

کلاس های فن بیان و سخنرانی- دوره جامع سخنرانی

کلاس های فن بیان و سخنرانی- دوره جامع سخنرانی
کلاس هاس فن بیان و سخنرانی کلاس های فن بیان و سخنرانی یک مهارت اکتسابی است که برای همه کسانیکه می خواهند ارتباطات قوی داشته باشند، نیاز و واجب است. چون این مهارت های ارتب...
بیشتر بخوانید

لحن حرف زدن-چطور خوب صحبت کنیم-فن بیان قوی

لحن حرف زدن-چطور خوب صحبت کنیم-فن بیان قوی
لحن حرف زدن لحن حرف زدن به ما کمک می کند تا معانی خاصی به سخنرانی و صحبت خودمان بدهیم. و بد نیست این مقاله را هم قبلش بخوانید: لحن صحبت کردن.  هفت عادت و خطای اشتباه در ل...
بیشتر بخوانید

چرا هنگام سخنرانی استرس داریم-مدیریت ترس از سخنرانی

چرا هنگام سخنرانی استرس داریم-مدیریت ترس از سخنرانی
چرا هنگام سخنرانی استرس داریم چرا هنگام سخنرانی استرس داریم و برای اینکه از این استرس و ترس رها شویم هزینه زیادی باید بپردازیم؟ آیا هنگام سخنرانی ترس و استرس قرار است که...
بیشتر بخوانید

چطور فن بیان داشته باشیم-آموزش سخنرانی و فن بیان

چطور فن بیان داشته باشیم-آموزش سخنرانی و فن بیان
چطور فن بیان داشته باشیم چطور فن بیان داشته باشیم که همه میخکوب صحبت های ما شوند، و در همین ابتدا به شما دوستان پیشنهاد میکنم که مقاله فن بیان چیست را مطالعه کنید و بعد ب...
بیشتر بخوانید