نظرتان درباره کتابی که جز پرفروش ترین کتاب های دنیا بوده چیست